Polityka jakości
Biuro Projektów „PROBITEL" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest firmą, której podstawową dziedziną działalności jest świadczenie usług w zakresie projektowania telekomunikacyjnego.

Chcemy, aby nasza firma kojarzyła się z fachowym i szybkim wykonaniem usług zgodnych z wymogami naszych klientów.

Zgodnie z wymogami wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ciągle doskonalimy działalność Firmy realizując wytyczone cele jakościowe:

  • pozyskanie nowych zleceniodawców;
  • wzrost poziomu spełniania wymagań i oczekiwań Klientów.
Realizacja postawionych celów odbywa się poprzez:
  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
  • podnoszenie kwalifikacji personelu,
  • przestrzeganie wymogów prawnych obowiązujących w prowadzonej przez nas działalności,
  • pełne zaangażowanie kierownictwa w realizację postawionych celów oraz zapewnienie dostępności niezbędnych zasobów,
  • rozszerzanie zakresu świadczonych usług,
  • bieżącą weryfikację dostaw i okresowe kwalifikowanie dostawców wyrobów i usług,
  • monitorowanie i pomiary realizowanych procesów wraz z bieżącą analizą stopnia zadowolenia klienta.
Wierzymy, że cele, które sobie stawiamy, osiągniemy dzięki pełnemu zaangażowaniu każdego z naszych pracowników w proces podnoszenia jakości w naszej Firmie.

Prezes Zarządu
Przemysław Głowiński


Prawa autorskie © www.probitel.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Posiadamy certyfikat: